Docent dr hab. med. Franciszek Rajewski w Chirurgii Urazowej i Ortopedii

STUDIA - AKADEMIA MEDYCZNA W POZNANIU

 • 5 rok praktyka w Klinikach ortopedycznej i chirurgicznej we Włoszech (Perugia).
 • w 1971 r Klinika Chirurgii Urazowej i Ogólnej ( z pododdziałem chirurgii dziecięcej),
 • od 1986 Klinika Ortopedii im. prof. W. Degi
 • od 1989 r Klinika Ortopedii Dziecięcej
 • od 1999r ordynator wydzielonych łóżek ortopedycznych w Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Degi

W okresie pracy w Klinice Chirurgii Urazowej i Ogólnej i uzyskuje I i II stopnień specjalizacji z Chirurgii Ogólnej. W 1978 roku uzyskuje tytuł dr nauk medycznych na podstawie pracy NEUROGRAFIA , czyli metoda kontrastowego badania nerwów obwodowych . Metodę tę , jako drugi na świecie, wprowadza do diagnostyki u pacjentów (w ówczesnym czasie była ona jedyną metodą obrazowania nerwów)

 • od 1981 do 1986 r pełni funkcję Ordynatora Kliniki CHIRURGII URAZOWEJ I OGÓLNEJ,
 • wykonywanie zabiegów operacyjnych w pełnym zakresie z chirurgii urazowej, ogólnej i urologii oraz wybranch zabiegów urazowych z chirurgii szczękowej i wybranych z chirurgii dziecięcej, 
 • od 1986 r uzyskuje tytuł dr hab.med. w zakresie chirurgii urazowej i ortopedii,
 • w 1986 r otwiera specjalizację z Ortopedii i Traumatologii

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA:

Na kilka tysięcy wykonanych zabiegów operacyjnych należy odnotować : zeszycia pękniętej ściany serca po zamkniętym urazie klatki piersiowej, operacja usunięcia około 70 % rozfragmentowanej w następstwie urazu wątroby, przyszycie amputowanych piłą czterech palców ręki.

W 1988 r. opracowuje zasady, a następnie wprowadza do Kliniki Ortopedii Szpitala im. prof. Degi metodę Ilizarowa, najskuteczniejszą do chwili obecnej metodę leczenia obrażeń i schorzeń narządu ruchu.

METODA ILIZAROWA pozwala na :

 • kompleksowe , jednoczasowe leczenie schorzeń i obrażeń narządu ruchu eliminując liczne kolejne operacje.
 • jest jedynym najbezpieczniejszym sposobem stabilizacji wielomiejscowych złamań, co ma podstawowy wpływ na stan zdrowia i dalsze losy chorego i bardzo ważne - pozwala na chirurgiczne znaczne o 30 cm podniesienie wzrostu u dzieci z karłowatością w 2 roku życia, wobec przyjętego w świecie 6-8 rż.

W celu realizacji wprowadzenia do Kliniki metody Ilizarowa, zakłada Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Nierównością Kończyn i Niedoborem wzrostu oraz Fundację Rozwoju Metody Ilizarowa.

 • W 1980 r wprowadza nowy sposób mocowania do kości dystraktorów wg Catagniego zwiększając tym samym bezpieczeństwo leczenia, co wkrótce zostało zastosowane w całym kraju.
 • W 1990 wprowadza monitorowanie za pomocą USG procesu powstawania regeneratu, czyli nowej kości w procesie jej wydłużania wg. Ilizarowa, co pozwoliło ograniczyć do minimum badanie rtg !! eliminując tym samym niebezpieczeństwo sumowania naświetleń promieniowaniem rtg.
 • Wprowadza do leczenia jako pierwszy w świecie artrodistazę pozwalającą leczyć uszkodzenie stawów i je zabezpieczać podczas wydłużania kończyn .
 • Wprowadza do Kliniki artroskopię dziecięcą zakupując za wcześniej zebrane fundusze, doskonały oryginalny sprzęt Strykera, z shaverem 9- PIERWSZE TAKIE URZĄDZENIE W KLINICE) i odpowiednim oprzyrządowaniem.
 • Organizuje pracownię biopsji z pełnym jej wyposażeniem( w tym aparat do USG) do diagnostyki nowotworów i oceny tkanek wydłużanej kończyny.
 • W tym okresie wprowadza i wykonuje po raz pierwszy w Klinice Ortopedii przedni dostęp do kręgosłupa lędzwiowego.
 • Po raz pierwszy w Klinice Ortopedii wykonuje sympatektomię w powikłaniach zrostu kości z przyczyn naczyniowych.
 • Po raz pierwszy wykonuje endoprotezoplastyke stawu kolanowego za pomoca endoprotezy związanej (zawiasowej) u 70 letniej pacjentki poruszającej się od 5 lat na kolanach, z powodu zwichnięcia stawu .
 • Od roku 1999 prowadzi samodzielnie leczenie na wydzielonych łóżkach ortopedycznuch w Szpitalu im. prof. W. Degi wykonując cały zakres operacji u dzieci i dorosłych, w tym endoprotezoplastykę stawów biodrowych i kolanowych. 
 • W roku 1999 Niemieckie Towarzystwo Lekarzy Polskich w Berlinie przekazuje do leczenia dzieci z Ukrainy (z powodu wysokich kosztów u siebie), którym dotychczas zapewniali leczenie (w tym operacyjne) dysplazji stawu biodrowego i jego zaburzeń odżywczych.

Przez wiele lat prowadzi działalność charytatywno-społeczną.

Otrzymuje wiele wyróżnień za swoją pracę jako lekarz i za działalność charytatywno – społeczną m.in.

ORDER UŚMIECHU ( drugi po prof. W. Dedze)
LISTY GRATULACYJNE OD:
 • Wojewodów i Marszałka Wlkp.
 • Wojewody Pomorskiego
 • Senatu Reczypospolitej Polskiej
 • Prezydentowej J. Kwaśniewskiej
 • Zostaje Człowiekiem Wielkiego Serca w Plebiscycie TV
 • Otrzymuje Medal Senatu RP
 • Otrzymuje medal Sint Sua Praemia Laudi
 • i wiele listów z podziękowaniami od rzeszy leczonych pacjentów

Prywatnie lubi muzykę , spektakle operowe - uczestniczy we wszystkich premierach w Teatrze Wielkim w Poznaniu.

Z żoną Jolantą Twardowską-Rajewską stworzył działający 20 lat Salon Literacki im.Gosienieckiego, na którym gościli znakomici przedstawiciele świata nauki i znakomici artyści.

Obecnie wiele czasu poświęca wnukom ,gdyż dla swoich dzieci z racji zaangażowania zawodowego i charytatywno-społecznego miał niewiele czasu . Dzieci jego są uznanymi specjalistami o wielkim zaangażowaniu charytatywno-społecznym. Jest miłośnikiem psów –obecnie Akita Amerykańska i Terier Rosyjski.


Ortopedia dziecięca i dorosłych
Chirurgia urazowa narządu ruchu
USG bioderek niemowląt - konsultacja i leczenie:

 • dysplazja bioderek,
 • wady postawy u dzieci

Leczenie najskuteczniejszą metodą ILIZAROWA, którą wprowadza w Klinice Profesora Wiktora Degii:

 • wad wrodzonych kończyn,
 • wydłużanie kończyn,
 • podnoszenie wzrostu,
 • skrócenia kończyn,
 • urazów narządu ruchu (złamania, zwichnięcia),
 • niskiego wzrostu,
 • powikłań złamań kości,
 • stawów rzekomych po złamaniu,
 • ropnych zapaleń kości,
 • wrodzonych stawów rzekomych,
 • zwyrodnienia stawów,
 • dny moczanowej, schorzeń kręgosłupa,
 • schorzeń kręgosłupa wg McKenzi,
 • blokady przeciwbólowe i lecznicze,
 • leczenie osoczem bogatopłytkowym

Poznajmy się!

Nasi lekarze specjaliści

Lekarz Anna Pajdowska

Specjalista w zakresie
dermatologii i wenerologii
Czytaj więcej

Prof. zw. dr hab. Stefan Sajdak

Specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa, onkologii ginekologicznej
Czytaj więcej

Docent dr hab. med. Franciszek Rajewski w Chirurgii Urazowej i Ortopedii

Czytaj więcej

Dr n. med. Jerzy Skrobisz

Specjalista chirurg ogólny
Specjalizuje się w chirurgii endokrynologicznej
Czytaj więcej

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Antczak

Specjalista urolog
Czytaj więcej

Dr n. med. Małgorzata Syrenicz

Specjalista chorób dzieci
specjalista endokrynolog
Czytaj więcej

Dr n. med. Justyna Paula Syrenicz

Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
Specjalista diabetolog
Czytaj więcej

Lekarz Jacek Górny

Specjalista chorób wewnętrznych
Specjalista kardiolog
Czytaj więcej

Lekarz Aleksander Maleszka

Specjalista chorób wewnętrznych
Specjalista gastroenterolog
Czytaj więcej

Lekarz Iwona Ulatowska

Pediatra
Czytaj więcej

Lekarz Magdalena Andrzejczyk

Specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
Czytaj więcej

Lekarz Maksymilian Taterka

Specjalista chorób wewnętrznych
Specjalista kardiolog
Czytaj więcej

Lekarz Marcin Grytczuk

Specjalista kardiolog dziecięcy