PRACOWNIA BADAŃ KARDIOLOGICZNYCH

Próba wysiłkowa

PRÓBA WYSIŁKOWA jest nieinwazyjnym badaniem elektrokardiograficznym, które pozwala ocenić stan wydolności fizycznej organizmu, ocenić pracę serca w trakcie wysiłku fizycznego i wzrastającego zapotrzebowania na tlen. W czasie badania ocenie podlega zapis EKG, częstość uderzeń na minutę - tj. tętno i ciśnienie tętnicze krwi. Po przygotowaniu do badania i przyklejeniu elektrod, pacjent kroczy na bieżni. Stopniowo w trakcie próby następuje zwiększanie wysiłku fizycznego poprzez przyspieszanie ruchu bieżni i powolne podnoszenie jej nachylenia. W trakcie testu cały czas wykonywane jest EKG oraz pomiary tętna i ciśnienia tętniczego krwi. Podczas wysiłku fizycznego, który coraz bardziej obciąża serce i układ krążenia, dochodzi do zwiększania zapotrzebowania na tlen, co organizm kompensuje przez przyśpieszenie oddychania oraz wzrost ciśnienia tętniczego krwi i zwiększenie przepływu wieńcowego. W przypadku pacjenta z niewydolnością krążenia w naczyniach wieńcowych przy dużym nasileniu wysiłku serce nie nadąża z pompowaniem krwi. Po przekroczeniu pewnego progu wysiłku nie ma możliwości dalszej kompensacji niedotlenienia i pojawia się zamostkowy ból serca, dławienie. 

WSKAZANIA DO TESTU WYSIŁKOWEGO

 • zawsze kwalifikuje lekarz kardiolog, po dokładnym zebraniu wywiadu i badaniu fizykalnym oraz wykonaniu EKG,
 • podejrzenie choroby wieńcowej, 
 • niestabilna choroba wieńcowa - obecne bóle serca, a brak zmian w EKG, 
 • stan po zawale serca, aby ocenić wydolność serca i ustalić rokowanie, 
 • zwężenie tętnic wieńcowych w przebiegu miażdżycy, 
 • choroby serca jak niedomykalność zastawki aortalnej, blok przedsionkowo-komorowy oraz inne 
 • po wszczepieniu rozrusznika,

PRZYGOTOWANIE DO TESTU 

 • 12 godzin przed testem należy unikać wysiłku fizycznego (np. dźwiganie ciężarów, kopanie ogródka, ciężka praca zawodowa),
 • 3 godziny przed testem nie należy nic jeść, ani palić papierosów,  
 • używanie leków przed badaniem lub ich odstawienie należy indywidualnie omówić z lekarzem, 
 • należy zabrać wygodne miękkie spodnie i sportowe obuwie.

WYKONANIE TESTU WYSIŁKOWEGO 

 • pacjent musi zdjąć koszulę/bluzkę - na klatce piersiowej przyklejane są elektrody ekg i zakładany na ramię mankiet ciśnieniomierza - pomiary są prowadzone przez cały czas badania, 
 • osoba prowadząca test prosi pacjenta o spokojne kroczenie na bieżni, stopniowo zwiększając szybkość jej przesuwu i nachylenie, ciągle obserwując zachowanie i stan pacjenta, 
 • próba wysiłkowa jest przeprowadzana w bliskiej obecności lekarza kardiologa, w gabinecie musi być obecny zestaw do udzielania pierwszej pomocy, AED i zestaw leków kardiologicznych,
 • osoba przeprowadzająca badanie decyduje o jego zakończeniu, a następnie dokonuje się pomiaru EKG spoczynkowego w 1,3,6,9 minucie po zakończeniu testu. 

Jeśli pojawiają się niepokojące objawy, jak znaczący spadek ciśnienia skurczowego z bólami w klatce piersiowej, charakterystyczne dla dławicy piersiowej, bladość, zasinienie skóry, zawroty, kołatanie serca, niepokój, duszność, zmęczenie badanie przerywa się. Pacjent może sam poprosić o przerwanie badania na życzenie. Po zakończeniu badania zapis testu jest poddawany analizie przez lekarza kardiologa. Wnioski z badania i zalecenia przekazywane są pacjentowi na wizycie kontrolnej.

HOLTER CIŚNIENIOWY

Jest to kardiologiczne badanie diagnostyczne. Umożliwia całodobowy, automatyczny zapis ciśnienia tętniczego krwi. Badanie wykonywane jest przyrządem służącym do całodobowego monitorowania ciśnienia. Wynik jest zapisywany co 15 minut w ciągu dnia i co 30 minut w nocy w sposób nieprzerwany. Odczyt wyników jest możliwy po zakończeniu badania, a interpretacja dokonywana jest przez kardiologa na wizycie kontrolnej. Holter ciśnieniowy jest badaniem bezbolesnym, nieinwazyjnym.

Aparat jest zakładany w Pracowni Badań Kardiologicznych przez lekarza lub wyszkoloną pielęgniarkę. Holter posiada mankiet ,który co kilkanaście minut jest automatycznie pompowany( jak podczas zwykłego badania ciśnieniomierzem), a następnie zapis jest rejestrowany automatycznie w pamięci urządzenia- małego aparatu, który jest mocowany do pasa na 24 godziny. Badanie trwa 24 godziny. Należy nosić lekkie, przewiewne i wygodne ubranie z szerokim rękawem, gdyż mankiet aparatu będzie systematycznie napełniany. Aparatu nie wolno zdejmować, nie można się z nim kąpać, trzeba uważać ,aby nie doszło do uszkodzenia aparatu. Należy umyć się partiami, aby nie zmoczyć mankietu oraz, aby mankiet się nie przesunął. W trakcie pompowania mankietu ręka powinna być wyprostowana. Badanie holterowskie wykonuje się przy normalnej, codziennej aktywności fizycznej pacjenta.

WSKAZANIA do badania:

 • kontrola całodobowa ciśnienia tętniczego krwi,
 • ocena skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego,
 • wykrywanie nagłych zwyżek ciśnienia lub wahań dobowych- chwiejne nadciśnienie ,reakcja na stres,

Pacjenci powinni zapisywać swoje aktywności oraz narażenie na stres z przybliżeniem czasu ich trwania.

Holter EKG

Badanie EKG metodą Holtera jest to badanie kardiologiczne polegające na rejestracji aktywności elektrycznej serca w ciągu 24 godzin. Jest badaniem bezinwazyjnym i bezbolesnym. Wiąże się z koniecznością założenia odpowiednich elektrod oraz noszenia małego urządzenia -aparatu holterowskiego przypiętego do pasa w trakcie badania. Automatycznie rejestrowany zapis EKG jest poddawany analizie po zakończeniu badania za pomocą specjalnego oprogramowania. Oceny całościowej dokonuje lekarz kardiolog . Ciągły zapis EKG pozwala na obiektywną ocenę czynności elektrycznej serca w ciągu doby.

Badanie wykonuje się w celu wyjaśnienia przyczyn napadów duszności, omdleń ,kołatania serca, bólu w klatce piersiowej.Zapis z badania ocenia także pracę serca po wszczepieniu rozrusznika. W trakcie badania zaleca się utrzymywanie zwykłej aktywności fizycznej i pracy zawodowej.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

 • w dniu badania należy zażyć wszystkie leki brane na stałe, 
 • przed badaniem należy założyć luźne, wygodne ubranie, najlepiej koszulę rozpinaną z przodu,
 • owłosienie klatki piersiowej u mężczyzn dobrze jest zgolić, aby dokładnie umieścić elektrody EKG
 • przed badaniem nie należy stosować oliwek do kąpieli lub balsamów do ciała, aby nie doszło do odklejania się elektrod.

Pacjenci z rozrusznikiem powinni zgłosić się z paszportem rozrusznika i zapisami EKG z ostatniej kontroli.

ZALECENIA DLA PACJENTA

 • nie zdejmuj i nie otwieraj aparatu,
 • nie dotykaj elektrod,
 • nie kąp się w wannie i pod prysznicem- może dojść do uszkodzenia urządzenia,
 • zachowaj normalną aktywność,
 • nie używaj koców elektrycznych, kuchenek mikrofalowych, innych urządzeń elektrycznych ,
 • zaczerwienienie w miejscu przyklejenia elektrod znika po pewnym czasie i nie stanowi powodu do niepokoju.

Echo serca / USG serca, ultrasonokardiografia, UKG /

Badania wykonujemy aparatem USG GE VIVID T8 r. 2022 z pełnym oprogramowaniem kardiologicznym. To badanie kardiologiczne obrazowe z wykorzystaniem ultradźwięków , które pozwala na ocenę budowy serca i jego pracy. Podczas badania oceniane są zastawki( ich budowa i funkcjonowanie) oraz jamy serca- przedsionki komory oraz duże naczynia. Oceniana jest ich budowa- grubość ścian, kurczliwość, objętość jam, ew. ich nieprawidłowe połączenia. W trakcie badania możliwe jest uwidocznienie płynu w worku osierdziowym, ocena stanu osierdzia i ew. obecność guzów serca.

EKG


Kompleksowa diagnostyka

Zakres usług medycznych

DERMATOLOGIA

DERMATOLOGIA DZIECIĘCA

GINEKOLOGIA

ENDOKRYNOLOGIA

DIABETOLOGIA

GASTROENTEROLOGIA

KARDIOLOGIA

KARDIOLOGIA DZIECIĘCA

DIETETYKA KLINICZNA

STOMATOLOGIA