Lekarz Jacek Górny

  • Członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • Akredytacja Samodzielnego operatora Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych


Świadczone usługi:

  • konsultacje kardiologiczne - w tym kwalifikacje do interwencji przezskórnych (koronarografia, angioplastyka wieńcowa) oraz implantacji urządzeń do elektroterapii serca, a także przeprowadzanie w/w zabiegów na Oddziale Kardiologicznym 
  • kwalifikacje do zabiegów ablacji przezskórnych (częstoskurcze węzłowe, migotanie/trzepotanie przedsionków) i przygotowanie do zabiegów niekardiologicznych.
  • ocena zapisu EKG oraz zapisu holterowskiego
  • przezklatkowe badanie echokardiograficzne
  • elektrokardiograficzny test wysiłkowy

Poznajmy się!

Nasi lekarze specjaliści

Lekarz Anna Pajdowska

Specjalista w zakresie
dermatologii i wenerologii
Czytaj więcej

Prof. zw. dr hab. Stefan Sajdak

Specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa, onkologii ginekologicznej
Czytaj więcej

Docent dr hab. med. Franciszek Rajewski w Chirurgii Urazowej i Ortopedii

Czytaj więcej

Dr n. med. Jerzy Skrobisz

Specjalista chirurg ogólny
Specjalizuje się w chirurgii endokrynologicznej
Czytaj więcej

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Antczak

Specjalista urolog
Czytaj więcej

Dr n. med. Małgorzata Syrenicz

Specjalista chorób dzieci
specjalista endokrynolog
Czytaj więcej

Dr n. med. Justyna Paula Syrenicz

Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
Specjalista diabetolog
Czytaj więcej

Lekarz Jacek Górny

Specjalista chorób wewnętrznych
Specjalista kardiolog
Czytaj więcej

Lekarz Aleksander Maleszka

Specjalista chorób wewnętrznych
Specjalista gastroenterolog
Czytaj więcej

Lekarz Iwona Ulatowska

Pediatra
Czytaj więcej

Lekarz Magdalena Andrzejczyk

Specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
Czytaj więcej

Lekarz Maksymilian Taterka

Specjalista chorób wewnętrznych
Specjalista kardiolog
Czytaj więcej

Lekarz Marcin Grytczuk

Specjalista kardiolog dziecięcy