Świadczone usługi:

  • konsultacje kardiologiczne - w tym kwalifikacje do interwencji przezskórnych (koronarografia, angioplastyka wieńcowa) oraz implantacji urządzeń do elektroterapii serca, a także przeprowadzanie w/w zabiegów na Oddziale Kardiologicznym
  • kwalifikacje do zabiegów ablacji przezskórnych (częstoskurcze węzłowe, migotanie/trzepotanie przedsionków) i przygotowanie do zabiegów niekardiologicznych.
  • ocena zapisu EKG oraz zapisu holterowskiego
  • przezklatkowe badanie echokardiograficzne
  • elektrokardiograficzny test wysiłkowy


W trakcie wizyty możliwa jest ocena EKG, wykonanie echokardiografii.

W ośrodku istnieje również możliwość badań 

  • pomiar ciśnienia tętniczego, 
  • EKG, 
  • UKG, 
  • HOLTER EKG ( dobowe monitorowanie czynności serca), 
  • ABPM (dobowy ambulatoryjny pomiar ciśnienia tętniczego).

Kompleksowa diagnostyka

Zakres usług medycznych

DERMATOLOGIA

DERMATOLOGIA DZIECIĘCA

GINEKOLOGIA

ENDOKRYNOLOGIA

DIABETOLOGIA

GASTROENTEROLOGIA

KARDIOLOGIA

KARDIOLOGIA DZIECIĘCA

REHABILITACJA

DIETETYKA KLINICZNA

STOMATOLOGIA