W naszym gabinecie chirurgicznym zapewniamy pacjentom diagnostykę i chirurgiczne leczenie schorzeń endokrynologicznych. Lekarz chirurg ocenia i kwalifikuje pacjentów do zabiegów operacyjnych w warunkach szpitalnych, a ambulatoryjnie dokonuje drobnych zabiegów np. usuwania zmian skórnych, szycia powierzchownych ran po urazach, zdejmowania szwów po operacji. Zleca niezbędne badania w trakcie planowania zabiegu chirurgicznego, a także sprawuje opiekę pooperacyjną.


OPERACJE Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII- OPERACJA TARCZYCY

Zabieg operacyjny usunięcia tarczycy lub jednego płata należy do trudnych zabiegów ze względu na bliskość przebiegu nerwów krtaniowych i strun głosowych. Obecnie w celu uniknięcia powikłań pod postacią utraty głosu lub zmiany jego barwy stosuje się tzw. neuromonitoring nerwu krtaniowego wstecznego. 

Wskazaniem do usunięcia tarczycy jest duże wole-uciskające narządy szyi lub zamostkowe uciskające drogi oddechowe lub powodujące przesunięcie narządów szyi. 

Drugim wskazaniem do usunięcia tarczycy jest obecność nowotworu lub podejrzanych guzków w obrębie narządu, a także nadczynność znacznego stopnia. W takim przypadku należy zgłosić się do CHIRURGA SPECJALIZUJĄCEGO SIĘ W CHIRURGII ENDOKRYNOLOGICZNEJ.

Kompleksowa diagnostyka

Zakres usług medycznych

DERMATOLOGIA

DERMATOLOGIA DZIECIĘCA

GINEKOLOGIA

ENDOKRYNOLOGIA

DIABETOLOGIA

GASTROENTEROLOGIA

KARDIOLOGIA

KARDIOLOGIA DZIECIĘCA

REHABILITACJA

DIETETYKA KLINICZNA

STOMATOLOGIA