EKG 

Elektrokardiogram to zapis potencjałów czynnościowych serca. Badanie informuje o stanie układu krążenia, jest bezpieczne i niebolesne, może być wykonywane w każdym wieku. Zaleca się EKG w przypadku omdleń, zasłabnięć, podejrzenia zaburzeń rytmu serca, wad serca, niedokrwienia, zapalenia serca, nadciśnienia tętniczego. Uzyskuje się zapis na papierze w postaci wykresu z 12 elektrod. W trakcie badania pacjent pozostaje w bezruchu w pozycji leżącej na wznak. Sześć elektrod z żelem (dla dobrego przewodzenia impulsów) mocuje się na klatce piersiowej, a cztery zakłada na kończyny - w okolicy kostek i nadgarstków). Dla dzieci elektrody są mniejsze. Dla uspokojenia małego pacjenta wskazane jest zabranie ze sobą ulubionej zabawki, smoczka, herbatki do popicia (niemowlę może być w czasie badania karmione)

HOLTER
Rejestracja całodobowa czynności serca -zapisu EKG na karcie pamięci. Wykonuje się to badanie w przypadku podejrzenia zaburzeń rytmu serca, jest pomocne w diagnostyce zasłabnięć, omdleń, podejrzenia niedokrwienia serca. Elektrody z żelem mocuje się na klatce piersiowej,  są one połączone przewodami z rejestratorem, który zawiera kartę pamięci i bateryjkę zasilająca. Małe pudełeczko z rejestratorem zawiesza się na pasku. Po 24 godz. po zdjęciu elektrod i wyjęciu karty pamięci - całodobowy zapis EKG opracowuje program komputerowy, a kontroluje go technik EKG i lekarz . Jeśli pacjent prowadzi dzienniczek obserwacji - można sprawdzić dokładnie jak wygląda praca serca w trakcie zdarzeń opisanych w dzienniczku (pacjent notuje wystąpienie bólu, kłucia serca, godzinę zażycia leków - może wcisnąć guzik alarmu na rejestratorze). Układu nie można moczyć, nie można go rozłączać. Wskazane niezbliżanie się do bramek elektromagnetycznych w sklepie - może to zakłócać sygnał. Poleca się rownież ograniczanie korzystania z tel. komórkowego (ewentualnie rozmawianie przez zestaw głośnomówiący). W przypadku odklejenia elektrody należy ją niezwłocznie przykleić (zapis może mieć artefakty, lub może nic się nie zapisać).

ECHOKARDIOGRAFIA
Ultrasonografia serca (usg serca, echo) — obrazowanie serca w ruchu z oglądaniem na ekranie monitora struktur serca, przedsionków, komór, zastawek, pozwalające również ocenić przepływ krwi przez serce. Badanie wykorzystuje efekt odbicia od tkanek wiązki fal ultradźwiękowych wysyłanej przez głowicę przyłożoną do klatki piersiowej. Głowica pokryta jest żelem dla lepszego kontaktu ze skórą, przykłada się ją w określone okolice klatki piersiowej, nadbrzusza, szyi, nad mostkiem, dla uzyskania odpowiednich projekcji echokardiograficznych. Badanie pokazuje bardzo dokładnie budowę i pracę poszczególnych części serca. Jest zalecane w przypadku podejrzenia wad i chorób serca, nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej. Jest to badanie nieinwazyjne, może więc bez szkody być powtarzane wielokrotnie. Badanie wymaga spokoju i współpracy z pacjentem, więc u najmłodszych dzieci może być dość długie, jeśli dziecko jest niespokojne. Wskazane zabranie przytulanki, czegoś do uspokojenia dziecka.

ABPM - ambulatoryjny całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego.
Badanie zaleca się w celu diagnostyki nadciśnienia tętniczego i monitorowania skuteczności leczenia hipotensyjnego. Można je wykonać u dzieci starszych, gdyż pacjent musi się odpowiednio zachować w czasie pomiaru, powinien mieć co najmniej 120 cm wzrostu (ze względu na normy).
Na ramię, zwykle lewe zakłada się mankiet, a rejestrator notuje wartości ciśnienia. W ciagu dnia pomiar wykonywany jest co 30 min, a w nocy co godzinę. Ważne, aby w czasie pomiaru, gdy pompowany jest mankiet, pacjent wyprostował i rozluźnił rękę. Gdy idzie przystanął, zaprzestał wykonywania jakichkolwiek czynności. W przeciwnym razie pomiar trwa długo lub się nie uda. Pacjent prowadzi dzienniczek zdarzeń, gdzie notuje: wysiłek, emocje, leki, czas odpoczynku. Po sczytaniu danych do komputera otrzymuje się wykresy ciśnienia i ocenia się średnie ciśnienie dla doby, dnia, nocy - z tych danych lekarz wyciąga wnioski o całodobowym ciśnieniu.


Kompleksowa diagnostyka

Zakres usług medycznych

DERMATOLOGIA

DERMATOLOGIA DZIECIĘCA

GINEKOLOGIA

ENDOKRYNOLOGIA

DIABETOLOGIA

GASTROENTEROLOGIA

KARDIOLOGIA

KARDIOLOGIA DZIECIĘCA

REHABILITACJA

DIETETYKA KLINICZNA

STOMATOLOGIA